.

2022 Co.Laboratori ©. Política de privacitat

/ Relat de marca & Identitat corporativa

Escoles Fonlladosa

Relat de marca

Co.Laboratori & Edu Blasco

Identitat corporativa

Co.Laboratori

Disseny i desenvolupament web

Co.Laboratori

Web del projecte

Category
Identitat corporativa
About This Project

Després d’analitzar com es percep l’escola tan internament com des de fora es va renovar el logotip per dotar-lo de significat. Escoles Fonlladosa és un centre educatiu centenari, molt arrelat al territori, petit, i proper. El logotip es crea mitjançant la lletra f, que representa la inicial del nom de l’escola, i des d’on creix el recorregut i la història de cada alumne. Diferents històries, diferents camins, que surten des del mateix punt. El camí esdevé l’arbre que fa al·lusió, a la vegada, a un dels elements més identificadors i icònics de l’escola.