.

2022 Co.Laboratori ©. Política de privacitat

/ Identitat corporativa & Senyalètica

Checkin hotels

Client

Identitat i arquitectura de marca

Co.Laboratori

Senyalètica

Co.Laboratori

Category
Identitat corporativa
About This Project

Per Checkin, com a proveïdor de serveis d’establiments i productes turístics, vam establir una estructura identificativa clara i valuosa per a la marca. Aquesta estructura l’anomenem arquitectura de marca, i la seva funció és definir i organitzar les marques i el portafoli d’hotels sota el domini de Checkin.